24H急診院區台北分院台中總院台南永康分院
 

 

 

 台中總院特別門診時間說明:特別門診【採約診制】,請洽總院櫃檯04-23710496按 9總機
 

 台北分院特別門診說明 : 特別門診【採約診制】,請洽台北分院櫃台 02-87918706

  • 【外科特別門診】張祖駿醫師:每週二10:00-16 00
    【外科特別門診】杜宇辰
    醫師:每週三、六、日10:00-18 00
  • 【心臟超音波特別門診】許展誠醫師:每週日10:00-13:30
  • 【中西體整合門診】 白天佑醫師 : 每周三、六 8:30 - 16:30   
                                      張祖駿醫師 :  每周一 8:30-12:00  13:30-21:30 週五 13:30-21:30
 本體系各分院醫師異動公告:  請多利用醫師班表查詢門診時間