E-Mail:      密碼: 加入會員
忘記密碼
全國24小時急診訊息 轉診服務
全國粉絲團
全國貓醫院
AAWA FB連結
AAWA官網
DNC寵物生活館
詮國管理顧問
首頁 > 工作團隊 > 醫師簡介
張家郡
 
姓名:張家郡
  職稱:主治獸醫師
 
專長:
一般內/外科
經歷:  
中興大學獸醫系
2017台北市獸醫師公會學術研討會