E-Mail:      密碼: 加入會員
忘記密碼
全國24小時急診訊息 轉診服務 陪毛孩慢慢變老 用健檢呵護毛孩
全國粉絲團
全國貓醫院
AAWA FB連結
AAWA官網
DNC寵物生活館
詮國管理顧問
首頁 > 工作團隊 > 醫師簡介
陳羿翰
 
姓名:陳羿翰
  職稱:主治獸醫師
 
專長:
一般內/外科、兔科、心臟科
經歷:  
屏東科技大學獸醫系畢業
屏科大動物醫院內科室實習醫生
全國動物醫院 住院獸醫師
全國動物醫院 主治獸醫師
2016台灣世界小動物獸醫師繼續教育國際學術研討會